خانه / سیستم های فازی نوع اول و دوم

سیستم های فازی نوع اول و دوم

طراحی سیستم های فازی- عصبی با استفاده از روش آموزش گرادیان نزولی

در روش جدول جستحو توابع تعلق در مرحله اول ثابت بودند و به زوج های ورودی- خروجی بستگی نداشتند بدین معنی که توابع تعلق با توجه به زوج های ورودی- خروجی به شکل بهینه ای بدست نمی آیند . در این بخش ما روش دیگری برای طراحی سیستم های فازی …

بیشتر بخوانید »