خانه / جدیدترین محصولات

جدیدترین محصولات

کمال انسان در فرایند آنتروپیک فازی قرآن کریم

چکیده: از دیدگاه قرآن، انسان (روح یا روان آدمی) در شرایط مختلف دچار نوسانات متعدد انقباضی و انبساطی فشارهای درونی و بیرونی قرار دارد و انسان در مسیر کمال با پدیده‌های متعدد قبض و بسط‌هایی در فرآیند آنتروپیک، متحول شده و رشد را تجربه می‌کند. در مضامین بلند قرآن کریم، …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله کاربرد مجموعه‌های فازی در مطالعات روان‌شناختی

چکیده در این پژوهش نگاهی متفاوت به بررسی مفاهیم و مطالعات روان‌شناختی داشته و درصدد تبیین مرزهای نامشخص و طیفی روانشناسی بوده که همواره با درجاتی از عضویت است و تلاش براین است با ابزار نوظهور منطق فازی موردبررسی قرارگرفته و به پاره‌ای از کاربردهای آن در مطالعات روانشناسی اشاره …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله یادگیری قوانین فازی از داده ها

Abstract We present an algorithm, FUZZEX, for learning fuzzy rules from a corpus of data mapping input antecedents to output consequents. The input and output spaces are first divided into a grid of cells and primitive if % then rules formulated from each occupied input cell in the role of …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله تولید قوانین فازی با استفاده از یادگیری مثال ها

فرمت مقاله : پی دی اف pdf نوع نگارش مقاله: انگلیسی تعداد صفحات: 14 صفحه چکیده: این مقاله به یک روش کلی برای تولید قوانین فازی از داده های عددی می پردازد. این روش شامل پنج مرحله است: فضای ورودی و خروجی داده های عددی داده شده را به مناطق …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیك فازی

چکیده: هدف اصلي اين پژوهش، تبيين تحول نظام آموزش و پرورش با رويكرد سيستمي است. تحول در اين نظام با نظر به فرآيند تركيبي تحولي آنتروپيك (آنتروپي و نگانتروپي) سيستم ها و رشد فازي مورد مطالعه قرار گرفت. از ديدگاه سيستمي، پديده آنتروپيك «آنتروپي و نگانتروپي» يك حالت يا قانون …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله ارائه یک مدل شبکه عصبی فازی، جهت پیش‌بینی میزان تاب‌آوری دانشجویان از طریق مؤلفه‌های تأثیرگذار هوش هیجانی، افسردگی و اضطراب

چکیده: تاب‌آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه‌دار و توانایی درترمیم خویشتن است. تاب‌آوری به ‌عنوان یک ظرفیت انسان توسط عوامل مختلفی فراخوانی می‌شود و سنجش آن در هر فرد از طریق شناسایی این عوامل قابل پیش‌بینی است. در این پژوهش با توجه به نمونه آماری 125 نفری از …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله کاربرد سیستم های فازی در پرسشنامه های روانشناحتی: بهینه سازی تعداد سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه(WHOQOL-BERF)

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد دکتر حمیدرضا قنبری احصاء و به زبان انگلیسی است. دراین مقاله به یکی از کاربردهای سیستم های فازی در تحقیقات و پژوهش های روانشناختی پرداخته و با بهینه سازی پرسشنامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BERF) با استفاده از سیستم های فازی، به روایی و پایایی …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله سیستم های فازی در سنجش کنش های اجرایی و رفتارهای مقابله ای دانشجویان

چکیده: سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش یا قواعد هستند؛ که مهمترین ابراز مدل سازی بر مبنای نظریه مجموعه های فازی محسوب می شوند.سیستم فازی یک سیستم کنترلی است که بر اساس منطق فازی-ریاضی سیستم که مقادیر ورودی آنالوگ را تحلیل می کند. ازلحاظ متغیرهای منطقی که در …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله کاربرد سیستم های فازی در اندازه گیری های آموزشی – تربیتی

چکیده: هدف اصلی از بکار گیری آزمون های پیشرفت تحصیلی، ارزیابی آموخته های تحصیلی یادگیرندگان می باشد. آزمون های پیشرفت تحصیلی همانند  دیگر آزمون های روانشناختی و همچنین مقیاس های مختلف درجه بندی رفتار، تنها زمانی مفید و قابل استفاده می باشند که برآوردی مناسب و بدون سوگیری  از متغیر …

بیشتر بخوانید »