خانه / استعاره های درمانی فازی

استعاره های درمانی فازی

فرآیند فازی…

… فازی ابتدا می گیرد و سپس می دهد و اما آنچه می گیرد باور به همه قطعیت ها است و آنچه می دهد ابهام در همه پدیده هاست و  این همان تجربه احساس شکستن است، تجربه تغییر است چرا که لازمه یافتن، گم کردن است و تا گم نشود …

بیشتر بخوانید »

اندیشه فازی در روان درمانی و روانشناسی

اندیشه فازی به عنوان رویکردی نوین و یک جهان بینی جدید در عرصه علم بروز کرده است و در حوزه های بسیاری  عرض اندام کرده است. به همین ترتیب حوزه ای که کمتر از این جهان بینی بهره برده است روانشناسی است. در این گفتار به دنبال آن هستیم تا …

بیشتر بخوانید »

FUZZY به ما می آموزد…

FUZZY به ما … … می آموزد درک معنا همواره تابعی از عضویتهاست و این درک است که به فرآیندهای ذهنی غنا می بخشد. … می آموزدپذیرش واقعیت همواره با درجه از ابهام همراه است و باید ابهام را بعنوان بخشی از واقعیت پذیرفت. … می آموزد فرآیند شکل گیری کمال …

بیشتر بخوانید »

منطق فازی از دیدی دیگر

“منطق فازی” مقدمه انسانها همواره با مقادیر کیفی و کمی نادقیق رو به رو هستند که بیان آنها بصورت فرمول بندی معمول ریاضی کلاسیک دشوار و بهتر بگوییم غیر ممکن است .افراد همواره حس کیفی خود را بصورت نادقیق و البته قابل ارزیابی برای نوع بشر بیان میکنند برای مثال …

بیشتر بخوانید »