خانه / آمار و احتمال فازی

آمار و احتمال فازی

فوايد آمار فازي در فرايند ارزشيابي

فوايد آمار فازي عبارتند از:1. فرايند ارزشيابي به خاطر كاهش درجه ي انتزاع ارزيابنده مقاوم و پايدار مي شود.2. با در نظر گرفتن فواصل فردي، عامليت بالقوه ي شخصي برجسته مي شود.3. ارزيابان را به تحريك و تشويق مي كند تا از ويژگي هاي شخصي خود استفاده كنند.

بیشتر بخوانید »

شباهت و تفاوت های منطق فازی با نظریه احتمالات

احتمال فازی در پرداختن به این موضوع، این فرض را در نظر می‌گیرم که دوستان به تعاریف ابتدایی در نظریه احتمالات همانند امید ریاضی، احتمال یک پیشامد، تابع چگالی احتمال و … آشنایی لازم را دارند. بحث خود را با یک نگاه شهودی به احتمال فازی آغاز می‌کنم: در نظریه …

بیشتر بخوانید »

آمارفازی

مقدمه: نظریه آمار و نظریه مجموعه های فازی ٫ هر دو برای مطالعه الگوها و سیستم های شامل عدم قطعیت آماری وضع شده اند. نظریه آمار برای مطالعه الگو های مبتنی بر عدم قطعیت آماری (منسوب به پیشامد های آماری)و نظریه مجموعه های فازی برای مطالعه الگوهای مبتنی بر عدم …

بیشتر بخوانید »

احتمال فازی در تئوری منطق فازی

منطق فازیدر سال 1965، برای نخستین بار نظریاتی مبنی بر این‌كه منطق ارسطو در بسیاری از موارد نمی‌تواند استدلال‌های مناسبی ارائه دهد، مطرح شد.پروفسور “لطفی‌علی عسكرزاده” معروف به ‌زاده، نخستین نظریات منطق جدید را به نام منطق فازی ارائه داد. در منطق فازی برای یك جمله، علاوه بر درست و …

بیشتر بخوانید »

مدل سوال پاسخ فازي(قسمت سوم)

روش هاي ساخت اعداد فازي با استفاده از FIRM براي اندازه گيري روانشناختي به صورت زير است:  گام اول: از افراد خواسته مي شود تا درصدهاي مد نظر خود را در هر گزينه وارد كنند. مسلم است كه مجموع درصد ها در هر گزينه بايد 100 شود.  گام دوم: با …

بیشتر بخوانید »

نظریه امکان و نظریه بازی فازی

بازي جذاب و خطرناكي با معيارها آنچه در بازي ها،  تصميم يك DM( تصميم گيرنده ) را قابل پيش بيني مي نمايد، ساختار منطقي وي است. به ويژه اين پيش بيني پذيري براي تصميم گيرنده اي كه الگوهاي ذهني تردي (crisp) را به اشتباه وارد حوزه استراتژيك نموده و موجوديت …

بیشتر بخوانید »

ضریب همبستگی مجموعه فازی شهودی با ارزش بازه و کاربرد آن در چند ویژگی تصمیم گیری گروهی مشکلات

در این مقاله، به بررسی تصمیم گروه ساخت مشکلات که در آن تمام اطلاعات ارائه شده توسط تصمیم گیرندگان به عنوان شهودی ماتریس تصمیم فازی با ارزش بازه که در آن هر یک از عناصر است با ارزش بازه تعداد فازی شهودی (IVIFN) مشخص ارائه شده است، و اطلاعات در …

بیشتر بخوانید »