خانه / مجموعه های فازی

مجموعه های فازی

نظریه ی مجموعه های فازی و علوم رفتاری و اجتماعی

از زماني كه مفهوم مجموعه هاي فازي توسط لطفي زاده در 1965 ارائه شد، به طور گسترده اي در حوزه هاي فني استفاده و كاربرد پيدا كرد. با وجود موفقيت هايي كه در حوزه ي فني داشته است اما در حوزه ي انساني محدوديت هايي داشته و كمتر كاربردي شده …

بیشتر بخوانید »

آشنایی با منطق فازی

جهان خاكستری است اما علم سياه و سفيد است . ما درباره صفرها و يك ها صحبت می كنيم اماحقيقت چيزی بين آنهاست . جملات و بيانهای منطق سوری و برنامه ريزی رايانه همگی به شكل درست يا نادرست ، يك يا صفر هستند. اما بيانهای مربوط به جهان واقعی …

بیشتر بخوانید »

منطق فازی در عمل

مجموعه های فازی به دلیل انعطاف پذیری، شبیه سازی استدلال انسان را در قالبی که روی رایانه های رقمی قابل اجراست، میسر می سازند. به عنوان مثال، نرم افزارهای تشخیص کلام باید در برابر تفاوت تلفظ واژه ها، توسط افرادی با لهجه های مختلف، انعطاف داشته باشند. این نکته در …

بیشتر بخوانید »

مجموعه‌های فازی

مجموعه‌های فازی مجموعه‌های فازی (fuzzy sets)‏ از تعمیم نظریهٔ کلاسیک مجموعه‌ها حاصل می‌آید که در منطق فازی کاربرد دارد. تئوری این مجموعه‌ها توسط لطفعلی عسکرزاده (که در جوامع علمی به Lotfi A. Zadeh معروف است) ابداع گردید.[۱] مجموعه فازی براساس تابع عضویت تعریف می‌شود که تصویر مجموعه فراگیر در بازه …

بیشتر بخوانید »

نظریه مجموعه های فازی و منطق فازی چیست؟

مسائل دنیای واقعی به طور معمول ساختار پیچیده ای دارند که به دلیل وجود ابهام و عدم قطعیت در تعریف و درک آن ها است. از زمانی که انسان توانست فکر کند همواره با ابهام در مسائل مختلف اجتماعی٫ تکنیکی و اقتصادی مواجه بوده است. حتی اختراع کامپوتر و توسعه …

بیشتر بخوانید »

بهره گیری از مفاهیم فاصله مجموعه های فازی و تئوری مجموعه های راف در یک مدل تشخیص پزشکی

عدم قطعیت و ابهام در زندگی روزمره هر فردی به چشم می خورد که یکی از موارد کاربردی آن، مسئله تشخیص بیماری درحیطه پزشکی است. معمولا همه افراد را نمی توان تنها با تکیه بر منطق کلاسیک به دو گروه سالم و بیمار طبقه بندی کرد بلکه بهتر است شرایط …

بیشتر بخوانید »

مورفولوژی ریاضی در مجموعه های فازی دو قطبی: چارچوب جبری عمومی

در بسیاری از حوزه پردازش اطلاعات، دو قطبی یکی از ویژگی های هسته ای در نظر گرفته شود: اطلاعات مثبت نشان دهنده آنچه که ممکن است یا ترجیح داده است، در حالی که اطلاعات منفی نشان دهنده آنچه حرام است و یا قطعا نادرست است. اگر اطلاعات به علاوه، با …

بیشتر بخوانید »