خانه / روانشناسی دینی فازی

روانشناسی دینی فازی

منطق فازی: منطق به کار رفته در بیشتر آیات قرآن

خلاصه ای از مقاله:شناسایی بخشی از منطق قرآن کریم/ دکتر علی وحیدیان کامیاد / استاد دانشگاه فردوسی مشهد ابتدا به چند تعریف زیر توجه کنید. منطق کلاسیک: منطقی ست که در آن گزاره ها فقط ارزش راست یا دروغ دارند که آنرا منطق ۰ و ۱ می نامند. منطق چند …

بیشتر بخوانید »

قرآن منبعی برای مهندسی کنترل

جعفر حیرانی نوبری، استادیار دانشکده مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‏الدین طوسی، nobari@eetd.kntu.ac.ir چکیده کار اصلیِ این نوشته زدنِ پلی است بین مفاهیمِ مهندسی کنترلِ متداول و قرآن. ابتدا توجه داده می‏شود که آنچه در قرآن با کلمة هُدیً(هدایت شدن) آمده، به نظر معنایِ کامل‏‌تری است برای آنچه به عنوانِ …

بیشتر بخوانید »

منطق فازی، منطق بکارگرفته شده در بیشتر آیات قرآن – لطفی زاده و منطق فازی

بتدا به چند تعریف زیر توجه کنید.منطق کلاسیک: منطقی ست که در آن گزاره ها فقط ارزش راست یا دروغ دارند که آنرا منطق ۰ و ۱ می نامند. منطق چند مقداره: منطقی که علاوه بر ۰ و ۱ چند مقدار دیگر را نیز اختیار می کند. ابتدا به چند …

بیشتر بخوانید »

منطق فازی، منطق بکاررفته در آیات قرآن

ابتدا به چند تعریف زیر توجه کنید.منطق کلاسیک: منطقی ست که در آن گزاره ها فقط ارزش راست یا دروغ دارند که آنرا منطق ۰ و ۱ می نامند.منطق چند مقداره: منطقی که علاوه بر ۰ و ۱ چند مقدار دیگر را نیز اختیار می کند.منطق بینهایت مقداره: در این …

بیشتر بخوانید »

شناسايي و تحليل کاربرد منطق و سيستم‌هاي فازي در قرآن کريم

حسن خادمي‌زارع – محمدباقر فخرزاد چکيدهانسان‌ها در زندگي روزانه از کلمات و مفاهيمي استفاده مي‌کنند که درجاتي مختلف و نسبي دارند و نمي‌توان با آنها به‌صورت منطق دوارزشي رفتار نمود. مفاهيم فازي با مراتب فراوان، بسته به مبدأ مقايسه، داراي موقعيت گوناگون و در حال تغيير مي‌باشند. بر اين اساس، …

بیشتر بخوانید »