خانه / پرسشنامه های فازی

پرسشنامه های فازی

منطق فازی و مشکلات پرسشنامه های مبتنی بر مقیاس لیکرت

پژوهشگران حوزه ي علوم اجتماعي در پيمايش هاي خود به مقياس هاي چهار سطحي به نام استيونس روانشاس آمريكايي برخورد مي كنند. اين مقياس ها عبارتند از مقياس هاي اسمي، رتبه اي، فاصله اي و نسبي يا نسبتي. در اين نگارش مقياس هاي رتبه اي مورد بحث مي باشند. براي …

بیشتر بخوانید »

مقیاس لیکرت فازی

در پژوهش علوم اجتماعي و در پيمايش ها روش ليكرت به فراواني به عنوان يك مقياس اندازه گيري براي اندازه گيري پاسخ ها استفاده مي شود. اين مقياس اندازه گيري روشي دارد كه ساخت و اجرا، كدگذاري و تحليل داده هاي پيمايش را تسهيل مي كند.با اين وجود مشكلاتي در …

بیشتر بخوانید »

fuzziness quantification

The uncertainty model fuzziness lends itself to describing imprecise, subjective, linguistic, and expert-specified information. It is capable of representing dubious, incomplete, and fragmentary information and can additionally incorporate objective, fluctuating, and data-based information in the fuzziness description. Requirements regarding special properties of the information do generally not exist. That is, …

بیشتر بخوانید »

درک دانش نسبی در آزمونهای چند گزینه ای براساس رویکرد منطق فازی

هداف این پایان نامه عبارتند از: 1) ایجاد یک مدل فازی دانش و حدس برای آزمونهای چند گزینه ای و 2) ایجاد یک روش نمره دهی چند وجهی که بتواند تا اندازه ای دانش نسبی را در آزمون های چند گزینه ای مورد سنجش قرار دهد. در رابطه با اولین …

بیشتر بخوانید »