خانه / روان درمانی فازی

روان درمانی فازی

Fuzzy Concepts in Psychotherapy Research

Psychotherapy research often requires concepts like depression, which refer to global subjective states that include a number of co-occurring internal events. Since these internal events vary in their salience both within and between persons, the concept itself assumes a slightly different meaning from person to person and from occasion to …

بیشتر بخوانید »

اندیشه فازی در نقد تشخیص بالینی روانشناسان

تشخیص بالینی: فرصت یا تهدید برای زندگی (نقدی بر الگوهای تشخیصی براساس اندیشه فازی)  نوشته: دکتربوستانی پور  مقدمه منطق فازي در 1965 براي اولين بار در مقاله‌اي به همين نام، توسط پروفسور “لطفي زاده” ارایه شد و در حال حاضر كاربردهاي فراواني دارد و در حيطه علوم مختلف مهندسی مکان …

بیشتر بخوانید »

Fuzzy logic and its applications in medicine

phuong NH, Kreinovich V Abstract Fuzzy set theory and fuzzy logic are a highly suitable and applicable basis for developing knowledge-based systems in medicine for tasks such as the interpretation of sets of medical findings, syndrome differentiation in Eastern medicine, diagnosis of diseases in Western medicine, mixed diagnosis of integrated …

بیشتر بخوانید »

نقشه شناختی فازی برای تشخیص افتراقی اختلال زبان خاص

در این مقاله یک مدل مبتنی بر کامپیوتر برای تشخیص افتراقی اختلال زبان خاص (SLI)، یک اختلال زبانی که در بسیاری از موارد، نمی توان به راحتی تشخیص داده میشود. این مشکل مستلزم توسعه یک روش برای کمک به گفتار درمان در روند تشخیصی. ابزار روش در نقشه شناختی فازی …

بیشتر بخوانید »