خانه / پایان نامه های روانشناسی فازی

پایان نامه های روانشناسی فازی

بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده از نقشه شناختی فازی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرگس ابراهیمی ثالث، ۱۳۹۸شماره‌ پایان‌نامه: ۱۲۷۲۰۸۳۷۹۷۲۰۰۳تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲رشته‌ی تحصیلی: حقوق خانوادهدانشکده: علوم انسانیاستاد راهنما: دکتر جعفر طالبیان شریف (دانشیار روانشناسی و هیات علمی دانشگاه فردوسی)استاد مشاور: دکتر مهران عبدلی (استادیار حقوق و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار) استاد مشاور فازی پایان نامه : دکتر حمیدرضا …

بیشتر بخوانید »