خانه / پژوهش های روانشناسی فازی

پژوهش های روانشناسی فازی

علیت فازی در علوم اجتماعی

علیت رکن عمده دانش علمی است. درباب چیستی مفهوم علیت(causality) باید گفت در ذات این مفهوم رابطه(Relation) نهفته است. این رابطه میان یک رویداد به مثابه علت (Cause) و رویداد دیگر به مثابه معلول( Effect) قابل فهم است. علیت تابع نظمی حاصل از قدرت علی اشیا و خواص آنهاست که …

بیشتر بخوانید »

Fuzzy concepts in psychotherapy research

Describes the instability or unreliability of global subjective state concepts, such as anxiety, or depression, and proposes a procedure for identifying and removing ambiguous instances of the concept to increase interjudge agreement. Concepts that lack external referents and denote subjective, psychological states may be termed fuzzy concepts. The concept of …

بیشتر بخوانید »

کاربرد نظریه ی مجموعه های فازی در حوزه ی روانشناسی

منطق فازي، روشي متفاوت را براي مسائلي فراهم مي‌آورد كه نياز به كنترل دارند. اين روش بر آنچه كه سيستم بايد انجام دهد متمركز است، نه بر چگونگي انجام كارها (Hellmann, 2005). به‌كارگيري منطق فازي، ساده بوده و قادر است مسائل پيچيده‌اي را كه با روش‌هاي معمولي رياضي حل نمي‌شوند، …

بیشتر بخوانید »

مجموعه های شهودی فازی در روانشناسي ( مطالعه موردي: پرسشنامه چند محوری بالینی میلون

دانشگاه پیام نور مرکز قوچان پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی رشته روانشناسی گرایش عمومی موضوع: مجموعه های شهودی فازی در روانشناسي ( مطالعه موردي: پرسشنامه چند محوری بالینی میلون MMCI-II ) استاد راهنما: حمید رضا قنبری نگارش : اعظم رمضان زاده چرمی پاییز  1394

بیشتر بخوانید »

پيش بيني سطح سلامت رواني دانش آموزان با استفاده از يک سيستم فازي

شرح پروژه: در اين تمرين انتظار مي رود با استفاده از منطق فازي و استنتاج مبتني بر قواعد فازي بجاي قواعد قطعي، يك مسئله دنياي واقعي را بررسي و حل كنيد. مسئله اي در ادامه توضيح داده شده که ميبايست با استفاده از استنتاج فازي مسئله را باز نويسي و …

بیشتر بخوانید »

بهره‌گیری از منطق فازی در شناسایی مرز میان به‌نژادی انسان و پیشگیری از بیماری‌های ژنتیک

بهره‌گیری از منطق فازی در شناسایی مرز میان به‌نژادی انسان و پیشگیری از بیماری‌های ژنتیک هانا حقیقت فرد ۱، آروین حقیقت فرد ۱- عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، hanatd۲۰۰۳@yahoo.com چکیده:   (۳۶۵۶ مشاهده) دانش ژنتیک در سده‌های اخیر پیشرفت‌های شگرفی کرده است. پیشرفت‌‌های‌ فنی دانش ژنتیک، بحث‌های گسترده …

بیشتر بخوانید »