خانه / تازه های خبری فازی

تازه های خبری فازی

مبدع ایده روانشناسی فازی

نگارنده ، با شوق تبیین کاربردهای منطق فازی در روانشناسی، ایده «روانشناسی فازی» را به عنوان چشم انداز فعالیت های علمی و پژوهشی بنا و در جهت تحقق این مهم تلاشی یک دهه را آغاز کرده است . وی با تولید محتوای علمی فازی در مجلات معتبر پژوهشی ، برگزاری …

بیشتر بخوانید »

کسب جایزه مرز دانش اسپانیا توسط پروفسور زاده

پروفسور ˈلطفعلی عسگر زادهˈ مشهور به ˈلطفی زادهˈ، دانشمند ايرانی تبار الکترونيک ، بنيانگذار ˈمنطق فازیˈ و استاد دانشگاه برکلی آمريکا جايزه ˈمرز دانشˈ بنياد علمی بانک ˈبيلبائو بيزکايا آرخنتاريای اسپانيا موسوم به BBVA را به دليل نظريه ها و اکتشافات خود کسب کرد. ​ براساس اطلاعيه اين بنياد، پروفسور …

بیشتر بخوانید »

Fuzzy Psychology in Joint Congress on Computational Intelligence (CCI2020) / Ferdowsi University

Crystallization of “Fuzzy Psychology” at Iran’s Biggest Fuzzy ConferenceThe Joint Congress on Computational Intelligence (CCI2020) consists of two successful presentations (1) the 8th Iranian Fuzzy and Intelligent Systems Congress (CFIS2020) and (4) the Fourth Conference on Evolutionary Computing and Collective Intelligence (CSIEC2020). The CFIS2020 Congress itself consists of two successful …

بیشتر بخوانید »

اولین نشست علمی تخصصی «کاربرد فازی در مطالعات روانشناختی»

روانشناسی فازی برای اولین بار کاربرد فازی در مطالعات روانشناختی در هشتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند (CCI2020) ، اسفندماه 1398 دانشگاه فردوسی مشهد دبیرعلمی نشست: دکتر حمیدرضا قنبری روانشناسی فازی؛انجمن سیستم های فازی ایران

بیشتر بخوانید »