خانه / مدیریت فازی

مدیریت فازی

تصميم گيري فازي

در تفكر كلاسيك تصميم گيرنده براي تصميم گيري به آگاهي عميق و همه جانبه از شرايط موجود نيازمند است. اما با ظهور تفكر فازي اين مشكل تا حد زياد ي مرتفع گرديد و تصميم گيرندگان توانستند با به كار گيري فنون ارائه شده در منطق فازي به تصميم گيري در …

بیشتر بخوانید »

تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت ، تهدیدها و فرصت های فازی (Fuzzy SWOT)

حلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. حروف SWOT که آن را به شکل های دیگر مثل TOWS هم می نویسند، ابتدای کلمات قوت)[1](S، ضعف)[2](W، …

بیشتر بخوانید »

استفاده از مدل های ساختاری فازی در کنار نظریه سوال پاسخ به منظور شخصی سازی تحلیل ساختاری دانش

کاربردهاي فراوانی براي تحلیل ساختار فازي متصور شده اند. یکی از پرکاربردترین آنها استفاده از این تحلیل ها براي تحلیل ساختار دانش است. ارائه و نمایش دانش یکی از اهداف مطالعاتی روانسنجی است که در سال هاي اخیر به طور مبسوط مورد بررسی دانشمندان در حوزه ي روانسنجی قرار گرفته …

بیشتر بخوانید »