خانه / جملات ناب و قصار فازی

جملات ناب و قصار فازی

فازی و فرآیندهای ذهنی

 رشد مفاهيم در ذهن داراي تابع فازي صعودي است و به مرور زمان چگال تر مي شود يعني اين كه با گذر زمان مفاهيم داراي معاني كامل تري مي شوند و نسبت به گذشته برگشت پذير و چرخشي نبوده مگر اين كه دچار اختلال و يا آُسيب گردد.

بیشتر بخوانید »

درک رفتاری فازی انسان

نیاز به محبت آدمی در اندیشه کارن هورنای محصول کشمکش رقابت جویی و خصومت بنیادی انسان بوده که همان چالش های اساسی سرشت و تربیت است. لذا درک رفتاری فازی انسان را به سمت بخشش خود و دیگران به عنوان مطمئن ترین راه حل تعارضات در نظریه هورنای سوق می …

بیشتر بخوانید »