خانه / منطق خاکستری فازی

منطق خاکستری فازی

تفاوت نظریه خاکستری و منطق فازی

-درجه خاکستری برای کل مجموعه تعریف می‌شود اما فازی بودن برای هر عضو خاص آن مجموعه تعریف می‌شود. ۲-بازه یک عدد خاکستری محدوده‌ای برای مقدار در زیر قرار گرفته یک عدد سفیدمی باشد. از این رو برای موضوع خودش است. بازه مجموعه فازی بازه‌ای راجع به حیطه عضویت آن است …

بیشتر بخوانید »

نظریه سیستم های خاکستری

تاریخچه کلی تئوری سیستم های خاکستری شکل گیری سریع و رشد تئوری های جدید علمی به یکی از قسمت های مهم علم و تکنولوژی نوین بدل شده است. برای مثال، از سال۱۹۴۰ تئوری سیستم هایی چون فناوری اطلاعات، ریاضیات فازی، سایبرنتیک، سینرژیک، تئوری محدودیت، تئوری بی نظمی، سیستم های دینامیکی …

بیشتر بخوانید »

توسعه نظریه سیستم خاکستری

استمرار بخشیدن به توسعه نظریه سیستم خاکستری در سال ۱۹۸۲ ، پروفسور چینی جالنگ دنگ اولین مقاله سیستم خاکستری ” مشکل کنترل سیستم خاکستری ” را توسط شرکت چاپ و نشر شمالی هلند منتشر کرد . در همان سال، اولین چینی مقاله خود تحت عنوان سیستم خاکستری “سیستم کنترل خاکستری …

بیشتر بخوانید »