خانه / داده کاوی فازی

داده کاوی فازی

استفاده از مجموعه هاي فازي در داده كاوي (data mining)

اغلب از داده كاوي براي كشف و مدلسازي در فرايند كشف دانش استفاده مي شود. در داده كاوي چندين كار صورت مي پذيرد. اين فعاليت ها عبارتند از: بخش بندي مانند اين كه يك كمپاني چه مشترياني دارد، طبقه بندي مانند: آيا يك فرد مشتري اينده خواهد بود، توضيح محتوي …

بیشتر بخوانید »

گذری اجمالی بر بازیابی اطلاعات مبتنی بر مدل فازی

مقدمه : انسان همواره برای ارتباط با محیط و سایرین اطلاعاتی را رد و بدل می کند و بر اساس این اطلاعات دریافت شده و پردازش آن نسبت به اخذ تصمیم خود اقدام می کند . در قرون گذشته اساس منطق انسان بر دو رکن بودن و نبودن استوار بود …

بیشتر بخوانید »