خانه / مفاهیم فازی

مفاهیم فازی

مفهوم فازی در برابر مفهوم کلاسیک

همان طور که در مفهوم فازی و مجموعه فازی اشاره شد، فازی همراه با خود یک مفهوم عدم قطعیت دارد. همین مفهوم عدم قطعیت است که باعث می‌شود تا منطق فازی نسبت به منطق کلاسیک به ذهن انسان نزدیک‌تر باشد. منطق دودویی یا کلاسیک و پیرو آن مفهوم دیجیتال که …

بیشتر بخوانید »