خانه / نقشه شناختی فازی

نقشه شناختی فازی

THE FUZZY BRAIN

THE FUZZY BRAIN by Charles Laughlin Carleton University In an article published in the Journal of Anthropological Research (Laughlin 1993), I made the suggestion that fuzzy set theory (FST) offers many useful insights into the nature of natural categories of human thought, culture and communication, especially those related to transpersonal …

بیشتر بخوانید »

روابط و گراف های فازی

تئوری مجموعه های فازی   گرافهای فازی  تعریف گراف  تعریف گراف فازی   گراف فازی و روابط فازی   آلفا – برش در گراف فازی   شبکه فازی  مسیر با یالهای فازی  مسیر با یال و گرههای فازی   مشخصه های روابط فازی  رابطه بازگشتی  رابطه تقارنی  رابطه تعدی طبقه …

بیشتر بخوانید »

استفاده از مدل های ساختاری فازی در کنار نظریه سوال پاسخ به منظور شخصی سازی تحلیل ساختاری دانش

کاربردهاي فراوانی براي تحلیل ساختار فازي متصور شده اند. یکی از پرکاربردترین آنها استفاده از این تحلیل ها براي تحلیل ساختار دانش است. ارائه و نمایش دانش یکی از اهداف مطالعاتی روانسنجی است که در سال هاي اخیر به طور مبسوط مورد بررسی دانشمندان در حوزه ي روانسنجی قرار گرفته …

بیشتر بخوانید »

نفشه شناختی فازی

عليرضا طالب پور/  صدرا احمدي چکیدهمدل FCM يك نمودار علت و معلول است كه نمايشگر روابط بين اجزاي اساسي در نظام هاي پيچيده است. خبره هايي كه آشنا به اجزاي نظام و روابط بين آنها هستند ممكن است تعيين كننده روابط موجود در مدلFCM باشند. زماني كه تعداد عوامل زياد …

بیشتر بخوانید »

تأثیر منطق فازی مبتنی بر علوم شناختی در طراحی ربات های با احساس

نویسنده(ها):فرزانه سادات سیدهنجن – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانمهدی خلیلی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران چکیده:یکی از نیازهای اساسی انسان ها ارتباطات اجتماعی است و اصلی ترین موضوع در ارتباطات اجتماعی درک احساسات یکدیگر و متقابلاً تغییر …

بیشتر بخوانید »

نقشه شناختی فازی برای تشخیص افتراقی اختلال زبان خاص

در این مقاله یک مدل مبتنی بر کامپیوتر برای تشخیص افتراقی اختلال زبان خاص (SLI)، یک اختلال زبانی که در بسیاری از موارد، نمی توان به راحتی تشخیص داده میشود. این مشکل مستلزم توسعه یک روش برای کمک به گفتار درمان در روند تشخیصی. ابزار روش در نقشه شناختی فازی …

بیشتر بخوانید »

نقشه ی شناختی(Cognitive map)

1-مجموعه ای از باورها، تجارب، و اطلاعاتی که یک فرد با استفاده از جهت گیری خود و یا خودش را در یک محیط به عنوان یک محیط اجتماعی 2-نقشه شناختی یک ساختارست که شامل آن دسته از فرآیندهای شناختی است که افراد را قادر میسازد اطلاعاتی درباره ماهیت محیط اطراف …

بیشتر بخوانید »

طرح شناخت فازی (FCMs) با استفاده از شبکه عصبی

به عنوان یک طرح کارامد برای ارائه اطلاعات و مکانیسم شبیه سازی متناسب با بررسی های بیشمار و حوزه های کاربردی، طرح شناخت فازی (FCMs) توجه زیادی را از جوامع تحقیقاتی مختلف به سمت خود جلب کرده است. به هر حال FCMs (طرح شناخت فازی) سنتی، روش کارامدی را برای …

بیشتر بخوانید »

کاربرد نقشه شناختی فازی یا fuzzy cognitive map در مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

کاربرد نقشه شناختی فازی (fuzzy cognitive map) در مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی را در کتاب ذیل مطالعه فرمایید کتاب منطق فازی در روانشناسی … مباحث پیشرفته روانشناسی … روانشناسی فازی … تالیف: دکتر حمیدرضاقنبری (روانشناس و مدرس دانشگاه)  

بیشتر بخوانید »