خانه / کاربردهای فازی

کاربردهای فازی

کمال انسان در فرایند آنتروپیک فازی قرآن کریم

چکیده: از دیدگاه قرآن، انسان (روح یا روان آدمی) در شرایط مختلف دچار نوسانات متعدد انقباضی و انبساطی فشارهای درونی و بیرونی قرار دارد و انسان در مسیر کمال با پدیده‌های متعدد قبض و بسط‌هایی در فرآیند آنتروپیک، متحول شده و رشد را تجربه می‌کند. در مضامین بلند قرآن کریم، …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله کاربرد مجموعه‌های فازی در مطالعات روان‌شناختی

چکیده در این پژوهش نگاهی متفاوت به بررسی مفاهیم و مطالعات روان‌شناختی داشته و درصدد تبیین مرزهای نامشخص و طیفی روانشناسی بوده که همواره با درجاتی از عضویت است و تلاش براین است با ابزار نوظهور منطق فازی موردبررسی قرارگرفته و به پاره‌ای از کاربردهای آن در مطالعات روانشناسی اشاره …

بیشتر بخوانید »

كاربردهای مهندسی و طراحی فازی

مقدمههمان طور كه مي دانيد بر اساس مباني و اصول علم، همه چيز مشمول يك قاعده ثابت مي شود كه به موجب اين قاعده آن چيز يا درست است يا غلط. گرچه ممكن بود در مورد “درستي” يا “نادرستي” چيزي ترديد داشته باشند، ليكن در مورد يك چيز، هيچ ترديدي …

بیشتر بخوانید »

منطق فازي با كاربرد فراوان در تمام علوم از جمله سنجش از دور و gis

در مورد منطق فازی Fuzzy Logic بیشتر آگاهی داشته باشیملطفی علی‌عسکرزاده (لطفی ‌عسکرزاده، لطفی زاده، لطفی ع. زاده) استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا و بنیان‌گذار نظریهٔ منطق فازی (Fuzzy Logic) است. در بخش یادکرد منابع اکثر متون فنی مربوط به منطق فازی نام او به صورت «Zadeh» ذکر می‌شود.مفاهیم نادقیق …

بیشتر بخوانید »

مدل بندی فازی ویسکوالاستیسیته روان

مدل بندی فازی ویسکوالاستیسیته روان روان ماهیتی ویسکوالاستیسیته دارد که علاوه خاصیت کشسانی و بازگشت به حالت قبل از بر تنش، خاصیت مقاومت وابسته به زمان در برابر کرنش را از خود بروز می دهد. لذا پدیده ویسکوالاستیسیته روانبدلیل سیال بودن روان آدمی در برخورد با پدیده ها و تبادل …

بیشتر بخوانید »