خانه / سنجش و اندازه گیری فازی

سنجش و اندازه گیری فازی

استفاده از مدل های ساختاری فازی در کنار نظریه سوال پاسخ به منظور شخصی سازی تحلیل ساختاری دانش

کاربردهاي فراوانی براي تحلیل ساختار فازي متصور شده اند. یکی از پرکاربردترین آنها استفاده از این تحلیل ها براي تحلیل ساختار دانش است. ارائه و نمایش دانش یکی از اهداف مطالعاتی روانسنجی است که در سال هاي اخیر به طور مبسوط مورد بررسی دانشمندان در حوزه ي روانسنجی قرار گرفته …

بیشتر بخوانید »

مدل فازي سوال پاسخ (Fuzzy item response model)

هدفي كه در اين ارائه دنبال مي شود، معرفي و شناسايي يك رويكرد جديد به نام مدل فازي سوال پاسخ(Fuzzy item response model) است. در اين رويكرد، نظريه ي سوال پاسخ با نظريه ي مجموعه هاي فازي تركيب مي شود. اين مدل مربوط به حوزه ي سنجش و اندازه گيري …

بیشتر بخوانید »