خانه / روانپزشکی فازی

روانپزشکی فازی

اندیشه فازی در نقد تشخیص بالینی روانشناسان

تشخیص بالینی: فرصت یا تهدید برای زندگی (نقدی بر الگوهای تشخیصی براساس اندیشه فازی)  نوشته: دکتربوستانی پور  مقدمه منطق فازي در 1965 براي اولين بار در مقاله‌اي به همين نام، توسط پروفسور “لطفي زاده” ارایه شد و در حال حاضر كاربردهاي فراواني دارد و در حيطه علوم مختلف مهندسی مکان …

بیشتر بخوانید »

Fuzzy logic and its applications in medicine

phuong NH, Kreinovich V Abstract Fuzzy set theory and fuzzy logic are a highly suitable and applicable basis for developing knowledge-based systems in medicine for tasks such as the interpretation of sets of medical findings, syndrome differentiation in Eastern medicine, diagnosis of diseases in Western medicine, mixed diagnosis of integrated …

بیشتر بخوانید »

خوشه بندی فازی با روش های مجموعه سطح برای قطعه بندی تصاویر پزشکی

قطعه بندی تصاویر پزشکی با هدف بخش بندی نواحی و ساختارهای آناتومیکی تصویر ولذا جداسازی اجزای مطلوب می باشد. روش های کامپیوتری قطعه بندی تصاویر همواره با چالش هایی مانند رزولوشن پایین و کنتراست ضعیف روبه رو هستند. وجود نویز و آرتیفکت این مشکل را تشدید می کنند.دراین پایان نامه …

بیشتر بخوانید »

نقشه شناختی فازی برای تشخیص افتراقی اختلال زبان خاص

در این مقاله یک مدل مبتنی بر کامپیوتر برای تشخیص افتراقی اختلال زبان خاص (SLI)، یک اختلال زبانی که در بسیاری از موارد، نمی توان به راحتی تشخیص داده میشود. این مشکل مستلزم توسعه یک روش برای کمک به گفتار درمان در روند تشخیصی. ابزار روش در نقشه شناختی فازی …

بیشتر بخوانید »

تشخیص پزشکی: مجموعه و درجه اعتقاد فازی

مدل شبیه سازی فرایند تشخیصی پزشکی ارائه شده است. گروه تشخیصی به عنوان مجموعه های فازی در نظر گرفته. دانش نسبی توسط توابع باور تعیین کرد. این فرآیند به عنوان ارزیابی توسط پزشک از درجه خود باور مربوط به تعلق بیمار خود را به یک مجموعه فازی با توجه به …

بیشتر بخوانید »