خانه / خوشه بندی فازی

خوشه بندی فازی

خوشه بندی فازی با روش های مجموعه سطح برای قطعه بندی تصاویر پزشکی

قطعه بندی تصاویر پزشکی با هدف بخش بندی نواحی و ساختارهای آناتومیکی تصویر ولذا جداسازی اجزای مطلوب می باشد. روش های کامپیوتری قطعه بندی تصاویر همواره با چالش هایی مانند رزولوشن پایین و کنتراست ضعیف روبه رو هستند. وجود نویز و آرتیفکت این مشکل را تشدید می کنند.دراین پایان نامه …

بیشتر بخوانید »

Classification Systems in Psychiatry: Diagnosis and Global Mental Health in the Era of DSM-5 and ICD

Abstract Purpose of review The development of the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) and of the eleventh edition of the International Classification of Disease (ICD-11) have led to renewed attention to the conceptual controversies surrounding the nosology of mental disorder. This article reviews …

بیشتر بخوانید »